Obrazovni sistem u Finskoj

downloadFinska je zemlja u kojoj je obrazovanje veoma važno i besplatno je za sve. Njihova deca imaju najbolje rezultate na PISA testovima. Djeca koja pohađaju osnovnu školu u Finskoj dobijaju besplatne udžbenike, imaju besplatnme obroke, zdrastveno i socijalno osiguranje je takođe besplatno. Finske škole su zbog toga među najboljima u Evropi.

Osnovno obrazovanje, kao i svuda, je obavezno, traje devet godina, dok srednjoškolsko obrazovanje podrazumeva tri razreda, mada oni đaci koji imaju problema sa učenjem ili koji imaju svakodnevne obaveze npr.treninge, mogu da pohađaju školu po sporijem programu, četiri godine. Fakulteti su besplatni tj. ne plaćaju se školarine, hrana je besplata na svim nivoima, a svi učitelji moraju da budu najmanje magistri tj. da imaju završene master studije.

Budući nastavnici tokom školovanja moraju da imaju praksu i u školama za odrasle, da tade u multikulturalnim sredinama, da nauče da se dobro služe savremenom tehnologijom kao i da prođu trening za rad sa decom sa posebnim potrebama, tj.onima koji su ometeni u razvoju. Profesori, takođe, moraju biti obučeni u sprovođenju istraživanja u pisanju radova.

Djeca sa posebnim potrebama u Finskoj imaju svog učitelja-asistenta, koji im pomaže pri učenju. Samo jedno dete sa posebnim potrebama može biti u razredu, kao i da ono ne smije da ima ozbilje težkoće u ponašanju. Poslije svakih sedam nedelja svi đaci pišu šta je bilo dobro, za šta smatraju da je gubljenje vremena, šta bi trebalo da se poboljša u nastavnom programu, što je neka vrsta samoocjenjivanja školskog sistema.

Mladi Finci odlično govore engleski jezik, a pored toga svi moraju da nauče i švedski jezik. Po istraživanjima Svetske zdrastvene organizacije, finski đaci su najsrećniji od svojih vršnjaka u Evropi kada treba da idu u školu. Finci rade na tome da se nastavnici osposobe za korišćenje tehnologije i da svi koriste lap topove na času.

Matura se satoji od četiri ispita: finski jezik je obavezan, a pri tome obično se biraju matematika, engleski, i švedski. Test obuhvata sve ono što se učičo predhodne tri godine

Online učenje

ra;unaUčenje je složen proces, a sada je i fleksibilniji jer je uz pomoć online učenja putem interneta obrazovanje pomjerilo svoje granice. Sada istovremeno možemo čitati, slušati i nešto gledati. Možemo uštedjeti novac i vrijeme, a povratnu informaciju možemo dobiti brzo i lako. Prednost ovog tipa učenja jeste i neograničen broj inofrmacija koje su nam dostupne u bilo koje vrijeme. Učenici uče nezavisno, na mjestu koje sami odaberu. Koriste kvalitetne nastavne programe. Mogu diskutovati sa drugima. Pristupačno je čak i osobama sa oštećenim sluhom. Nedostatak je što je pojedinac izolovan ispred računara jer je virtuelni svijet drugačiji od stvarnog gdje npr. učenici provode više vremena sa društvom i profesorima. Tako djeca postaju asocijalna i otuđena.

online edukacija